Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ulife Artur Konopiński z siedzibą przy ul. Lubczykowa 2a 81-589 Gdynia

Ulife Artur Konopiński  zajmuje się przedstawianiem ofert pracy w charakterze opiekuna osób starszych oraz rekrutacją osób na wymienione stanowisko. Do prowadzenia tej działalności niezbędne jest gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone  i wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesach rekrutacji i selekcji mogą Państwo odwiedzić naszą stronę bez ujawniania swojej tożsamości. Przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, również przez pocztę elektroniczną.

Przywiązujemy dużą wagę do tego, by zachować Państwa prywatność i ochronę danych osobowych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z Ulife Artur Konopiński, tylko i wyłącznie w celu przedstawienia Państwu naszej oferty. Państwa dane będą przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Niemiec. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji Państwa wizerunku na stronach internetowych podmiotów współpracujących z Ulife Artur Konopiński w formie zdjęcia nadesłanego przez Państwa w celach rekrutacyjnych oraz podstawowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji takich jak :

imię kandydata

wiek kandydata

wzrost kandydata

umiejętności kandydata potrzebne do wykonywania pracy w charakterze opiekuna osób starszych

dodatkowe cechy wyróżniające kandydata

certyfikaty i referencje kandydata

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wówczas Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie takiej deklaracji pod adres mailowy info@ulife.pl 

Wycofanie zgody powoduje również usunięcie Państwa wizerunku ze stron partnerskich współpracujących z Ulife Artur Konopiński.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone – nota prawna

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.ulife.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych oraz umieszczonych na stronie materiałów jest Ulife Artur Konopiński z siedzibą w Gdyni przy ul. Lubczykowa 2a

Dostęp do wyżej wymienionej strony i korzystanie z niej podlegają podanym przepisom prawa:

-ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.UNr 16 poz 93 z późn.zm)

-ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn.zm)

-ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.Dz.U.2003r Nr 503 poz. 1503 z późn.zm)

-ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz.U.2006r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm)

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2002r. Nr 101 poz 926 z późn.zm)

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art.25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim ,że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.ulife.pl bez pisemnej zgody jest zabronione.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie www.ulife.pl tekstów, fotografii, szaty graficznej, projektów itp. Pod groźbą sankcji prawnych.

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych

 Ochronie prawnej podlegają nazwy handlowe, loga, nazwy przedsiębiorstw wyświetlane na omawianej witrynie. Zakazane jest użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści wymienionej strony.

Zakaz kopiowania materiałów (treści)

 Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Ulife Artur Konopiński

Stronę można przeglądać dla własnej informacji

Zamieszczone informacje ani ich część nie może być: publikowana, kopiowana, dystrybuowana, wyświetlana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków   elektronicznych, fotograficznych bez zgody Ulife Artur Konopiński

Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom-do użytku osobistego pod warunkiem, że nie są modyfikowane i nie naruszają osobistych  praw autorskich.

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są znakami towarowymi i podlegającymi ochronie prawnej. Używanie  znaków i oznaczeń, o których mowa jest zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają  sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim.